چالش پایداری


چنانچه از مشتریان Peplink هستید و دستگاه شما دارای زمان Uptime  بالایی میباشد. میتوانید با ارسال زمان Uptime دستگاه و نیز بیشترین مقدار مصرف پهنای باند ماهانه، برنده یکی از جدیدترین محصولات Peplink شوید.
کافیست وارد کنسول مدیریتی شده و از زمان آپتایم دستگاه و نیز بیشترین مقدار مصرف پهنای باند ماهانه اسکرین شات گرفته و به ادرس uptime@peplink.ir ایمیل نمایید.