تمرکز بر تکنولوژی لودبالانسینگ

بر خلاف سایر تولید کنندگان محصولات شبکه که دارای تنوع و گوناگونی محصولات میباشند ، Peplink همواره بر ساخت تجهیزات Internet Load Balancing تمرکز داشته و لذا تجهیزات آن از اطمینان، پایداری و کارایی بسیار بالایی برخوردار است.