ارتقاء رایگان عملکرد تجهیزات Peplink

  • ارتقاء رایگان عملکرد تجهیزات Peplink
    ارتقاء رایگان عملکرد تجهیزات Peplink

    با تلاش مهندسین Peplink، پس از ارتقاء تجهیزات Balance و MediaFast به نسخه نرم افزار 6.2.2 GA توان عملیاتی این تجهیزات بدون نیاز به تغییر سخت افزار تا 2.5 برابر افزایش خواهد یافت.

    18 آبان 1394