تغییر شماره تماس شرکت

  • اعلام شماره تماس جدید نِتسا
    اعلام شماره تماس جدید نِتسا

    همراهان محترم شرکت نِتسا از این پس میتوانیـد علاوه بـر شماره های قبلی، جهت تماس بـا ایـن مجـمـوعـه از شمـاره تماس 5 رقمی جدید استفاده نمائید.

    6 شهریور 1397