معرفی قابلیت Hotspot و پورتال مهمان

  • معرفی قابلیت Hotspot و پورتال مهمان
    معرفی قابلیت Hotspot و پورتال مهمان

    Hotspot و پورتـال مهمـان امکانی است که در بسیـاری از شرکت ها، سازمان ها، و اماکن عمومی مانند هتل ها، فرودگاه ها و غیره جهت ارائه دسترسی اینترنت رایگان به مهمانان مورد استفاده واقع میگردد.

    20 مرداد 1394