Peplink پیشرو در خصوص زیرساخت های SD-WAN

  • Peplink پیشرو در خصوص زیرساخت های SD-WAN
    Peplink پیشرو در خصوص زیرساخت های SD-WAN

    (24 اکتبر 2018، هنگ کنگ) در گزارش مجیک گارتنر منتشر شده در اکتبر 2018 در ارتباط با زیرساخت های WAN EDGE، شرکت Peplink به عنوان اولین شرکت پیشرو جهانی در بازار رو به رشد SD-WAN شناخته شده است.

    15 آبان 1397