ارتقاء رایگان عملکرد تجهیزات Peplink


با تلاش مهندسین Peplink، پس از ارتقاء تجهیزات Balance و MediaFast به نسخه نرم افزار 6.2.2 GA توان عملیاتی این تجهیزات بدون
نیاز به تغییر سخت افزار تا 2.5 برابر افزایش خواهد یافت. 
ما حقیقتاً به پشتیبانی بلند مدت از محصولات خود باور داریم. بدین خاطر، همیشه تقاضای ما از مشتریان این بوده تا نرم افزار تجهیزات
خود را بروز رسانی نمایند تا از روترهایی ساده تر، سریعتر و همیشگی برخوردار باشند.
نسخه جدید نرم افزار GA 6.2.2 برای بیشتر محصولات نسل فعلی MediaFast و روترهای Balance قابل اجرا میباشد.

18
آبان
1394