اعلام شماره تماس جدید نِتسا


همراهان محترم شرکت نِتسا

از این پس میتوانیـد علاوه بـر شماره های قبلی، جهت تماس بـا ایـن مجـمـوعـه از شمـاره تماس 5 رقمی جدید استفاده نمائید. 
6
شهریور
1397