معرفی قابلیت Hotspot و پورتال مهمان


Hotspot و پورتـال مهمـان امکانی است که در بسیـاری از شرکت ها، سازمان ها، و اماکن عمومی مانند هتل ها، فرودگاه ها و غیره
جهت ارائه دسترسی اینترنت رایگان به مهمانان مورد استفاده واقع میگردد.
در ایـن خصـوص آخـریـن نـسـخـه Firmware تجهیـزات Peplink و Pepwave دارای امکـانـات کاملی جهت ساخت و مدیریت Hotspot و
پورتال مهمان میباشد.


20
مرداد
1394