تکنولوژی VPN لایه ۲


تکنولوژی VPN لایه 2


ارتباط SpeedFusion بین دفاتر میتواند بر روی لایه 2 شبکه تنظیم شده و دو سر ارتباط VPN را Bridge نماید. این قابلیت میتواند محدودیت 100 متری کابل شبکه را برطرف کرده و شبکه محلی سازمان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های جغرافیایی گسترش دهد. استفاده از این قابلیت جهت نرم افزارهایی که قابل مسیردهی نمیباشند و استفاده از آنها نیازمند استفاده از ترافیک Broadcast در شبکه میباشد مفید خواهد بود:


•    PHCP/Bonjour
•    Airplay
•    Air Print
•    Windows printer and file sharing network discovery

مثال زیر نمونه ای از پیاده سازی ارتباط VPN لایه 2 را نشان میدهد:
سوالات متداول

فرم ارسال سوال

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن سوال:
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: